Zarządca pakietów

From Paldo

Jump to: navigation, search

Paldo posiada swój własny system zarządzania pakietami upkg. Ten artykuł ma na celu przedstawienie funkconalności upkg.

[edit] Komendy

Polecenie Opis Przykład
Instalacja
upkg-add dodaje pakiet upkg-add jre
upkg-build tworzy pakiet upkg-build jre
upkg-buildd demon budowania pakietów
upkg-install instaluje pakiet upkg-install jre
upkg-reinstall ponwonie instaluje pakiet upkg-reinstall jre
Usuwanie pakietów
upkg-remove usuwa pakiet upkg-remove jre
Monitor pakietów
upkg-check sprawdza poprawność pakietów upkg-check jre
upkg-list wyświetla listę aktualnie zainstalowanych pakietów upkg-list
upkg-search szuka plików w pakietach upkg-search java
upkg-show wyświetla wszystkie pliki należące do pakietu upkg-show jre
Instalacja systemu
upkg-bootstrap instaluje system paldo upkg-bootstrap --branch=stable paldo-desktop
upkg-chroot komenda do zmiany głównego folderu root upkg-chroot /upkg
upkg-repair-index naprawa indeksu pakietów upkg-repair-index
upkg-upgrade aktualizuje system upkg-upgrade
Repozytoria
upkg-repo wyświetla listę repozytoriów
upkg-sync synchronizacja repozytoriów
upkg-xref pokazuje zależności między pakietami
Personal tools